ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها و روش های نوین آبیاری

ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها و روش های نوین آبیاری

زمان شروع: 1401/10/27 (2023/01/17)

زمان پایان: 1401/02/30 (2022/05/20)

ساعت بازدید: 16 الی 22

وضعیت: فعال

مجری نمایشگاه
 • نام شرکت: توسعه تجارت
 • نام مدیرعامل: عباسی
 • تلفن تماس:
 • شماره فکس:
 • وبسایت:
 • اینستاگرام:
 • شیراز
ناظر نمایشگاه
 • نام و نام خانوادگی: فاطمه محمد کمالی
 • تلفن تماس: 077-33453345
 • شماره فکس: 077-33453350
 • وبسایت: bushehr-fair.com
 • ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 8صبح الی 14
 • بوشهر - کیلومتر4 جاده بوشهر/برازجان - جنب منطقه ویژه اقتصادی ،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر

سالن های برپایی نمایشگاه : لیان