ششمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ

ششمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ

زمان شروع: 1402/12/08 (2024/02/27)

زمان پایان: 1402/12/12 (2024/03/02)

ساعت بازدید:

وضعیت: فعال

مجری نمایشگاه
 • نام شرکت: آرتا نمانگر اردبیل
 • نام مدیرعامل: مسلم نوروزی
 • تلفن تماس: 04533514370
 • شماره فکس:
 • وبسایت:
 • اینستاگرام:
ناظر نمایشگاه
 • نام و نام خانوادگی: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
 • تلفن تماس: 07733453345
 • شماره فکس: 07733453350
 • وبسایت: www.bushehr-fair.com
 • ساعت پاسخگویی: 7 الی 14
 • بوشهر - کیلومتر 4 جاده بوشهر - برازجان - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بوشهر

سالن های برپایی نمایشگاه : خلیج فارس