جشنواره اقوام

جشنواره اقوام

زمان شروع: 1402/08/09 (2023/10/31)

زمان پایان: 1402/08/15 (2023/11/06)

ساعت بازدید:

وضعیت: فعال

مجری نمایشگاه
 • نام شرکت: نوگرایان ایده درنا
 • نام مدیرعامل:
 • تلفن تماس: 09178793007
 • شماره فکس:
 • وبسایت:
 • اینستاگرام:
ناظر نمایشگاه
 • نام و نام خانوادگی: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
 • تلفن تماس: 077-33453345
 • شماره فکس: 077-33453350
 • وبسایت:
 • ساعت پاسخگویی:

سالن های برپایی نمایشگاه : خلیج فارس