اولين نمايشگاه تخصصي تجهيزات پزشکي ،آزمايشگاهي و دندانپزشکي

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و دندانپزشکی

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و دندانپزشکی

زمان شروع: 1402/09/07 (2023/11/28)

زمان پایان: 1402/09/10 (2023/12/01)

ساعت بازدید: 16الی21

وضعیت: فعال

مجری نمایشگاه
 • نام شرکت:
 • نام مدیرعامل:
 • تلفن تماس: 09174808191
 • شماره فکس:
 • وبسایت:
 • اینستاگرام:
ناظر نمایشگاه
 • نام و نام خانوادگی: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
 • تلفن تماس: 07733453345
 • شماره فکس: 07733453350
 • وبسایت:
 • ساعت پاسخگویی: 7 الی 14
 • بوشهر - کیلومتر 4 جاده بوشهر - برازجان - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بوشهر

سالن های برپایی نمایشگاه : خلیج فارس