برنامه ريزي جامع جهت اجراي ۳۲ عنوان نمايشگاهي در سال ۱۴۰۲ در محل دائمي نمايشگاه بين‌المللي بوشهر