آگهي مناقصه عمومي شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان بوشهر

مناقصه ساخت و جمع آوری غرفه های نمایشگاهی


شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر به عنوان مجری برگزار کننده ی عنوان نمایشگاه تخصصی  خرما و صنایع وابسته در نظر دارد اجرای عملیات غرفه سازی در نمایشگاه مذکور را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09177783919 تماس حاصل فرمائید.