سه شنبه 25 تير 1398

اطلاعات و مقررات

مقررات انعقاد قرارداد فیما بین مجری و غرفه داران شرکت کننده

1-ثبت نام قطعی پس از وصول هزینه غرفه به طور کامل انجام خواهد گرفت و اعلام آمادگی جهت مشارکت در نمایشگاه ایجاد هیچگونه حقی برای متقاضی نمی نماید .

2-نظافت داخل غرفه ها در طول برگزاری نمایشگاه بر عهده غرفه دار می باشد .

3-مسئولین غرفه می بایست 30 دقیقه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در غرفه های خود حضور داشته باشند. در طول این مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت داخل غرفه بر عهده شرکت کننده (غرفه دار) بوده و نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال امنیت داخل غرفه ها در طول مدت فوق نخواهد داشت .

4-هزینه هرگونه آسیب دیدگی و ضرر و زیان که به پانلهای غرفه ها یا امکانات و لوازم اضافی وارد آید از شرکت کنندگان اخذ میگردد.

5-غرفه های نمایشگاهی در تاریخهای یاد شده در جدول زمان بندی تحویل داده می شود و مجوز غرفه آرائی در روز افتتاحیه نمایشگاه داده نمی شود .

6- هر گونه تغییر ، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد .

7- در صورت اقدام به غرفه آرائی ، چک تخلیه از غرفه آرا دریافت میگردد . بدیهی است پس از پایان نمایشگاه غرفه دار موظف است تا 24 ساعت نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه تخلیه غرفه از محل چک قابل دریافت خواهد بود.

8- غرفه داران مجاز به ورود وخروج کالاهای خود در غیر از ساعات یاد شده در جدول زمانبندی نمی باشند .

9- پخش هرگونه اصوات بلند و ناهنجار که باعث ایجاد مزاحمت برای غرفه های دیگر و موجب اختلال در کار پرسنل سالن باشد ممنوع است.

10- غرفه داران که نیاز به کتبه سر درب و غرفه بندی ندارند و یا کالاهای آنها سنگین است می بایست تا 7 روز قبل برگزاری نمایشگاه و در زمان تحویل نقشه جانمایی مراتب را اعلام فرمایند . در غیر اینصورت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال غرفه و ورود کالاهای شرکت فوق را نخواهد داشت .

11- در نمایشگاههای تخصصی غرفه داران مجاز به فروش کالاهای نمایش خود به صورت پراکنده نمی باشند .

12- جهت جلوگیری از سوءاستفاده افراد غیر متخصص، استخدام فرد یا شرکتی جهت طراحی و دکوربندی غرفه می بایست با اطلاع قبلی نمایشگاه صورت پذیرد.

13- در صورتیکه غرفه دار نسبت به پوشش غرفه خود اقدامی ننماید ، نمایشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت .

14- دریافت هر گونه وسائل و لوازم و تجهیزات اضافی غرفه فقط از طریق تکمیل فرم و پرداخت هزینه های مربوطه امکان پذیر میباشد . بدیهی است پس از ثبت نام قطعی فرم لوازم اضافی غرفه ارسال خواهد شد . نمایشگاه با توجه به زمان دریافت تقاضا و امکانات باقی مانده حق قبولی و یا رد تقاضا را برای خود محفوظ میدارد .

15- تحویل غرفه منوط به تسویه حساب کامل می باشد .

16- غرفه داران مجاز به برگزاری هرگونه مراسم مربوط به مسابقه ، قرعه کشی ، اهداء جوایز و... در داخل غرفه خود نمی باشند . در صورت نیاز به این امر می بایست قبلا هماهنگی لازم را با نمایشگاه به عمل آورند .

17- نمایش و عرضه هر گونه کالا همچون اسلحه ، مواد منفجره ، نوشابه های الکلی ، مواد مخدر و ... که معرفی و نمایش آن مغایر با شئونات اسلامی است ممنوع می باشد .

18- مسئولیت نگهداری کالاها از هنگام ورود کالا تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعات کار و بازدید از نمایشگاه بر عهده غرفه داران است و پس از پایان ساعات کار و پلمپ سالن مسئولیت حفظ اموال بر عهده شرکت کننده می باشد . لذا کلیه مسئولین غرفه ها موظفند خود و یا نماینده آنان قبل از فک پلمپ سالن در محل حضور داشته باشند . هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد .

19- غرفه داران می توانند در صورت کسب موافقت کتبی شرکت نمایشگاهها طرز کار ماشین آلات و تجهیزات خود را جهت بازدید کنندگان به نمایش بگذارند . رعایت کلیه نکات ایمنی و اقدامات احتیاطی در این مورد توسط شرکت کننده ضروری است و شرکت نمایشگاهها هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث یا خسارات احتمالی را برعهده نمی گیرد.

20- در صورت بروز هرگونه خسارت جانی و یا مالی ناشی از نمایش عملی کارکرد ماشین آلات و تجهیزات ، غرفه داران متعهد و ملزم و ضامن خسارات وارده بر اساس نظر کارشناسان رسمی و مسئولین ذیربط نمایشگاه خواهند بود .

21- غرفه داران جهت نمایش و توزیع هرگونه کتاب ، بولتن ، بروشور ، فیلم و نظائر آن در داخل غرفه در طول برگزاری نمایشگاه باید قبلاً با روابط عمومی شرکت نمایشگاهها هماهنگی نموده و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند .

22- غرفه داران مجاز به تبلیغ برای کالاهای خود به روش تبلیغات سوء علیه کالاهای مشابه سایر غرفه داران نمی باشند.

23 پرچمها وعلائم مربوط به غرفه داران باید در محدوده محل غرفه آنها نصب شود . نصب این علائم و پرچمها در مسیرهای اصلی و فرعی مجاز نمی باشد .-

24- شرکت نمایشگاهها حق دارد از هر قسمت نمایشگاه عکس ، فیلم و یا نقشه تهیه نماید . این آثار ممکن است برای درج در انتشارات نمایشگاه مورد استفاده قرارگیرند و غرفه داران حق هیچگونه ادعائی از بابت حق امتیاز نخواهند داشت .

25- غرفه داران مجاز به نصب هیچگونه تابلو و یا نوشتن شعارهای تبلیغی بر روی دیوارهای نمایشگاه نمی باشند .

26- غرفه داران در نمایشگاهها ملزم وموظفند کالاهای نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و حداقل 3 روز پس از اتمام نمایشگاه نزد یکی از شرکت های بیمه ، بیمه کامل نمایند تا در صورت بروز خسارات احتمالی ، جبران گردد و تصویر بیمه نامه را جهت ثبت و نگهداری در پرونده به مدیریت نمایشگاه ارائه نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت از ثبت نام متقاضی خودداری میگردد.

27- غرفه داران مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزی ، سرقت و ... را که در نتیجه فعالیت یا اعمال کارکنان آنها در داخل نمایشگاه کالا به ماشین آلات و تجهیزات و دکوراسیون غرفه و کالاهای نمایشی دیگران و بازدید کنندگان وارد می شود جبران نمایند .

28- غرفه داران همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند که برای کارگران غرفه هنگام حمل ونقل کالا یا ماشین آلات و غیره بروز می کند .

29- غرفه داران مجاز به تعطیل غرفه ، سالن و یا محل نمایش کالاهای خود در طول ساعات رسمی بازدید نمی باشند .

30- به منظور مراقبت هر چه بیشتر از اشیاء قیمتی پیشنهاد می گردد غرفه داران مراقبتهای ویژه و خاص معمول دارند .

31- نگهداری چراغهای بدون حفاظ یا وسائل شعله زا در داخل غرفه ها و سالن ها ممنوع است .همچنین نگهداری مواد نفتی و سایر مواد آتش زا در داخل غرفه بدون موافقت کتبی شرکت مجاز نیست غرفه دارانی که به وسائلی از قبیل نفت و سایر مواد از این قبیل برای نمایش کالاهای خود نیازمندند باید قبلاً با مقامات آتش نشانی نمایشگاه مذاکره نموده و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام کنند .

32- شرکت نمایشگاهها مجاز است غرفه مشارکت کنندگانی که مقررات را رعایت نمی کنند در هر زمان صلاح بداند تعطیل نماید و در این صورت غرفه داران حق مطالبه مبالغ پرداخت شده ( بابت اجاره غرفه و خدمات مرتبط با نمایشگاه ) را نخواهند داشت .

33- غرفه داران پس از پایان برگزاری نمایشگاه و اخذ برگه تسویه حساب از شرکت موظف به تخلیه غرفه ، سالن و یا فضای باز مورد استفاده برای نمایش کالاهای خود هستند .

34- کلیه وسائل ، کالاها و لوازمی که برای دکوراسیون غرفه ها بکار رفته است باید از غرفه ها خارج و غرفه ، سالن یا فضای باز به همان صورت اولیه تحویل شرکت نمایشگاهها گردد . در غیر اینصورت شرکت نمایشگاهی جهت تخریب و تخلیه اقدام می نماید و هزینه های آن را از مجری اخذ مینماید . غرفه دار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

35- چنانچه غرفه داران نتوانند ظرف مدت تعیین شده غرفه خود را تخلیه نمایند شرکت نمایشگاهها هیچ گونه مسئولیتی در قبال حفظ ونگهداری و خسارات وارده به کالاهای نمایشی نخواهد داشت و مطابق قرارداد عمل مینماید .

تبصره : در صورتی که بعلت اختلاف از خروج اجناس شرکت کنندگان جلوگیری شود ، اجناس مورد بحث مشمول هزینه

انبارداری می گردند.

36- عملیات ساخت و ساز در غرفه باید دو روز قبل از افتتاح نمایشگاه پایان یابد و غرفه داران موظفند کلیه وسائل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله های ساختمانی و جعبه های خالی و غیره را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از غرفه ها خارج نمایند در غیر اینصورت شرکت راساً اقدام لازم به عمل آورده و هزینه های مربوطه را از صاحبان غرفه دریافت خواهد نمود .

37- غرفه داران حق هیچگونه تغییر در غرفه ها و یا فضای باز اعم از رنگ آمیزی و ساخت و ساز بدون موافقت شرکت نمایشگاهها را ندارند.

38- غرفه دارانی که از فضای باز نمایشگاه استفاده می نمایند ، مجاز به استفاده از مصالح ساختمانی و ایجاد تأسیسات و فعالیتهای ساختمانی نخواهند بود .بنابراین شرکت نمایشگاهها از ادامه عملیات اینگونه غرفه داران جلوگیری نموده و خسارات مربوطه را از غرفه دار دریافت خواهد نمود .

39- کلیه عملیات اجرائی و آماده سازی غرفه باید 12 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به گونه ای که غرفه قابل بهره برداریباشد و کلیه عملیات غرفه چینی 6 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچگونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد . قابل ذکر است که متخلفین به ازاء هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا 10% از کل ارزش اجاره بهاء غرفه را به عنوان دیر کرد پرداخت نمایند .

40- در صورت نیاز به برق بیش ازمیزان مندرج در قرارداد ، غرفه دار موظف است مراتب را طی درخواستی کتبی حداکثر تا 6 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه اعلام نماید .

41- میزان هزینه های برق اضافی مصرف شده که در اختیار غرفه ها قرار می گیرد بر اساس استانداردهای موجود نمایشگاهی تعیین میگردد.

42- غرفه داران موظف به رعایت مقررات و شئونات اسلامی می باشند و با متخلفین برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد .

43- هنگام نصب دیواره های غرفه ها یا تخلیه آنها توسط غرفه داران باید کف زمین ، زیر دیوار ها ، پوشش مناسب قرار گیرد تا به کف سالن آسیبی نرسد .

44- استفاده از میخ ، چسب ، پونز یا مواد مشابه یا مته بدون مجوز ممنوع است . هرگونه خسارتی ( حتی با داشتن مجوز ) به عهده غرفه سازان می باشد .

45- استفاده از فروش های نامرغوب حاوی مواد شیمیایی و اسفنجهای مصنوعی دو رویه وموادی که پاک کردن شان مشکل است ممنوع می باشد .

46 تحویل مکان غرفه ساخته شده در وضعیت قبلی به مدیریت سالن ، ترمیم خسارتهای ناشی از عدم رعایت قوانین ، بر عهده غرفه داران می باشد.

47- استفاده از کف های کاذب استاندارد جهت جلوگیری از آب رسیدن به کف سالن در طراحی غرفه پیشنهاد میگردد.

48- چسباندن عکس برگردان یا اقلام تبلیغاتی مشابه به قسمت از سالن نمایشگاهی ممنوع می باشد . هزینه کندن و ترمیم خسارات احتمالی ناشی از این کار بر عهده غرفه داران می باشد .

49- برای علامت زدن و تعیین محل غرفه برروی کف سالن استفاده از گچ های پاک شونده و نوارهای تأیید شده مجاز است . غرفه داران اجازه ندارند برای علامت زدن از وسائل دیگری استفاده کنند در صورت استفاده هزینه پاک کردن این علامت ها بر عهده غرفه داران می باشد.

50- غرفه سازان در نظر داشته باشند که جهت نصب پایه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند . ایراد خسارات به زمین و دیوار محوطه نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه از سوی مجری خواهد بود.

51- شرکتهای غرفه ساز توجه داشته باشند هر گونه نیاز فنی در داخل سالن ( نظیر استفاده از انشعاب برق ، دسترسی به تابلو برق ، دسترسی به انشعاب آب و ... ) را قبل از هر گونه اقدام بدون هماهنگی با مدیر سالن خودداری نمایند .

52- در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکتهائی که رأساً اقدام به ساخت غرفه می نمایند و با توجه به اینکه این تأخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپائی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید می تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت نماید .

53- هیچیک از وسایل غرفه سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاور دیوار قرار گیرد .

54- لازم است آماده سازی غرفه و چیدمان کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه ها حداقل 6 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به پایان برسد . در غیر اینصورت چنانچه مسئولین نمایشگاه اقدام به بستن سالنها نماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه برگزارکنندگان نبوده و متأخرین می باید به محض اعلام مسئولین نمایشگاه باقیمانده وسائل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمایند.

 


نظر سنجي

مناقصه و مزایده

خرید غرفه و پرداخت اینترنتی

درباره ما

گالری

تماس با ما

تقويم نمايشگاه
CopyRight © 2015 Bushehr Fairs- All Rights Reserved. كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان بوشهر مي باشد.