نمایشگاه بین المللی استان بوشهر

نمایشگاه بین المللی بوشهر

درباره ما

درباره ما
درباره نمایشگاه بین المللی بوشهر

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر (سهامی خاص) در تاریخ 1381.08.15 به منظور گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و بازرگانی از طریق تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و عرضه تولیدات و خدمات صنعتی ، بازرگانی ، کشاورزی ، معدنی و دانش فنی استان و معرفی امکانات بالقوه موجود در این زمینه و همچنین گسترش مبادلات تجاری در جهت فراهم آوردن زمینه برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ایجاد بستر لازم برای آشنائی با بازارهای خارجی و بالا بردن توان رقابتی استان تشکیل گردیده تا طبق قوانین و مقررات و در چهارچوب اساسنامه تدوین شده فعالیت نماید.

این نمایشگاه در ۲۱ جوئن ۲۰۱۶ عضو کامل انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی(UFI) گردید .

تقویم نمایشگاهی

فروش بهاره

فروش بهاره

از تاریخ 1401/12/15 الی 1401/12/25

لیزینگ

لیزینگ

از تاریخ 1401/12/08 الی 1401/12/12

جهیزیه و پیوند های آسماتی

جهیزیه و پیوند های آسماتی

از تاریخ 1401/11/10 الی 1401/11/14

صنایع شیلاتی ایران

صنایع شیلاتی ایران

از تاریخ 1401/11/04 الی 1401/11/08

خرما و صنایع وابسته

خرما و صنایع وابسته

از تاریخ 1401/10/27 الی 1401/10/30

صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته

صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته

از تاریخ 1401/10/12 الی 1401/10/16

نمایشگاه یلدای ایرانی

نمایشگاه یلدای ایرانی

از تاریخ 1401/09/25 الی 1401/10/02

کتاب

کتاب

از تاریخ 1401/09/13 الی 1401/09/18

خدمات نمایشگاه

توضیحات خدمات نمایشگاه

عنوان شماره 1

توضیحات عنوان شماره 1

عنوان شماره 2

توضیحات عنوان شماره 2

عنوان شماره 3

توضیحات عنوان شماره 3

عنوان شماره 4

توضیحات عنوان شماره 4

عنوان شماره 5

توضیحات عنوان شماره 5

عنوان شماره 6

توضیحات عنوان شماره 6

مساحت کل(هکتار )

فضای سرپوشیده(هزار متر )

فضای خدماتی(هزار متر)

فضای نمایشگاه روباز

اخبار

آخرین اخبار و اطلاعیه های نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارمین نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته  بوشهر

چهارمین نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته بوشهر

نشست برسی فرایند برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته با در انجمن خرما استان بوشهربرگزار گردید .

گهی مناقصه عمومی نوبت دوم  شرکت نمایشگاههای بین المللی

گهی مناقصه عمومی نوبت دوم شرکت نمایشگاههای بین المللی

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر موضوع :ترمیم سقف سالن خلیج فارس

جلسه بررسی روند  برگزاری اولین نمایشگاه کشاورزی در استان بوشهر

جلسه بررسی روند برگزاری اولین نمایشگاه کشاورزی در استان بوشهر

جلسه بررسی روند برگزاری اولین رویداد نمایشگاه کشاورزی در استان بوشهر  با حضور مسئولین حوزه کشاورزی ونمایشگاهی برگزار گردید .